inzeniring

Projektiranje strojnih instalacij


PROJEKTIRANJE STROJNIH INSTALACIJ
-         projektiranje vodovodnih instalacij in kanalizacije
-         projektiranje ogrevanja in hlajenja
-         projektiranje prezraevanja
-         projektiranje plinskih instalacij
-         projektiranje komunalnih prikljukov (vodovod, kanalizacija, plin, daljinsko ogrevanje)